+48 502 327 667 kkshotokan@onet.eu FACEBOOK

Treningi Karate

• KIHON •
Kihon - jest treningiem indywidualnym poświęconym wyłącznie nauczaniu i doskonaleniu wszystkich technik karate. Jest on nieodłącznie związany z praktykowaniem karate. Dla początkujących stanowi praktycznie jedyną formę treningu, dla zaawansowanych jest chętnie praktykowanym wstępem po rozgrzewce do ćwiczeń kata i kumite. Kihon rozpoczyna się w momencie nauki poszczególnych technik karate, ciągnie się przez setki i tysiące powtórzeń, łączenie pojedynczych technik w złożone kombinacje, aż po wybrane ćwiczenia specjalistyczne. Nauka wszystkich technik i wykonywanie określonych ich sekwencji sprowadza się do wielokrotnego powtarzania tych samych ruchów. Liczne powtarzanie przy jednoczesnym eliminowaniu popełnianych błędów pozwala osiągnąć dużą perfekcję ruchów i dalej rozwijać ich siłę, szybkość i wytrzymałość. Powtarzane są zarówno techniki pojedyncze, jak i złożone ich kombinacje. Wykonywanie kombinacji jest trudniejsze niż wykonywanie technik pojedynczych, gdyż bardziej skomplikowane jest wtedy utrzymywanie tempa ruchów i rytmiczności oddechów. Kihon możemy wykonywać na różne sposoby w zależności od zamierzonego celu, mogą to być ćwiczenia szybkościowe jak również ćwiczenia izometryczne. Wykonywanie ćwiczeń Kihon przez grupę ćwiczących przypomina zespołowe wykonywanie ruchów baletowych. Trenujący są rozstawieni na sali w takiej odległości od siebie, aby każdy z ćwiczących mógł swobodnie wykonywać zadane techniki, obroty, skręty ciała, przejścia do przodu i do tyłu. Techniki wykonywane są na komendę w różnych seriach. Prowadzący zajęcia podaje przed każdą serią rodzaj wykonywanej techniki i charakter ruchu (wolno, mocno, szybko). Demonstruje poprawny sposób wykonywania zadanej techniki, w trakcie jej powtarzania koryguje popełniane przez ćwiczących błędy. Celem Kihon jest doprowadzenie do perfekcji techniki karate, stosowanej później w kata i kumite. Dlatego zadane ćwiczenie należy wykonywać starannie, a wszystkie techniki bez skrótów i uproszczeń.
 ZASADNICZY PODZIAŁ KIHON •
Sonoba-Kihon - wykonywanie uderzeń, kopnięć i bloków bez przemieszczania się. Praktykowane nie tylko na etapie nauczania wstępnego. Ten rodzaj Kihon stosowany jest również w późniejszych latach szkolenia. Do wykonywanych technik karate dołącza się dodatkowe ćwiczenia. Najczęściej przybieraną postawą przy tego typu ćwiczeniach jest  hachiji-dachi, kiba-dachi, zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi.
Ido-Kihon - rozpoczyna się od powtarzania pojedynczych technik prostych (oi-zuki, gyaku-zuki, mae-geri), bloków wykonywanych przedramieniem (age-uke, soto-uke, gedan-barai) podczas przemieszczania się do przodu w postawach  zasadniczych (zenkutsu-dachi, kiba-dachi). Później dochodzi wykonywanie tych samych technik karate, którym towarzyszą przejście do przodu, cofnięcie się lub obroty.
Renzokuwaza - jest to zbiór wszystkich możliwych połączeń i kombinacji pojedynczych technik.
Postawy Uderzenia Kopnięcia Bloki
Heisoku-dachi
Musubi-dachi
Hachiji-dachi
Uchi-hachiji-dachi
Heiko-dachi
Teiji-dachi
Renoji-dachi
Kiba-dachi
Zenkutsu-dchi
Kokutsu-dachi
Shiko-dachi
Sanchin-dachi
Nekoashi-dachi
Fudo-dachi
Hangetsu-dachi
Choku-zuki
Oi-zuki
Gyaku-zuki
Kizami-zuki
Nukite-zuki
Mawashi-zuki
Tate-zuki
Moroto-zuki
Ura-zuki
Kage-zuki
Yama-zuki
Heiko-zuki
Hasami-zuki
Hiji-uchi
Uraken-uchi
Kentsui-uchi
Shuto-uchi
Haito-uchi
Ippon-ken
Nakadaka-ken
Mae-geri
Yoko-geri
Mawashi-geri
Gyaku-mawashi-geri
Ura-mawashi-geri
Ushiro-geri
Mikatzuki-geri
Hiza-geri
Kin-geri
Kakato-geri
Tobi-geri
Fumikomi
Fumikiri
Age-uke
Soto-uke
Uchi-uke
Gedan-barai
Shuto-uke
Morote-uke
Juji-uke
Kakiwake-uke
Nagashi-uke
Te-osae-uke
Sukui-uke
Heishu-uke
 KATA
Kata - są to formy powiązanych ze sobą sekwencji bloków, kopnięć i uderzeń, opracowane  na przestrzeni setek lat przez największych mistrzów karate. Są one wyrażeniem ich wielkiego doświadczenia i znajomości sztuki walki. Wiedza ta zawarta jest w kata w odpowiednich sekwencjach ruchów o ofensywnym i defensywnym zastosowaniu. Techniki karate w poszczególnych kata ułożone są w taki sposób, aby wykonywane przez ćwiczącego z odpowiednią siłą, szybkością i w oznaczonym kierunku symulowały walkę z kilkoma przeciwnikami. Kata są indywidualnymi ćwiczeniami technicznymi przypominającymi walkę toczoną z wyimaginowanymi przeciwnikami. Demonstrują wszystkie techniki karate i pokazują jednocześnie sposoby ich wykorzystania w różnych sytuacjach walki rzeczywistej. Kata dzielimy na dwie grupy; do pierwszej zaliczamy te kata, które służą fizycznemu rozwojowi ćwiczącego. Druga grupa to kata rozwijające szybkość i refleks. Kata uczy nas przechodzić do przodu, wycofywać się, obracać, zmieniać technikę blokującą na kontratakującą oraz w jaki sposób właściwie oddychać i wydawać okrzyk (kiai).
 • STYLE OKINAWSKIE •
  ♦ Shuri-te ♦    ♦ Naha-te      ♦ Tomari-te  ♦ 
Szkoły stylów shuri-te i tomari-te działają na terenie i w okolicach miast Shuri i Tomari preferowały wykonywanie swoich kata w ruchach długich i szybkich, skutecznych podczas walki prowadzonej w dużym dystansie. Styl naha-te skupiający  szkoły wokół portowego miasta Naha, zalecał wykonywanie swoich kata  w ruchach silnych, powolnych, zwartych, charakterystycznych w walce z bliska. Każda z tych szkół posiada swoje kata. Nazwy kata uległy zmianom, ich nowe brzmienie ujęto w nawiasach w tabeli.
SHURI -TE TOMARI -TE NAHA -TE
Pinian (Heian) shodan,nidan,sandan,yodan,godan Rohai (Meikyo)-shodan,nidan,sandan Gekisai
Naifanchi (Tekki)-shodan, nidan ,sandan Wanshu Tensho
Passai (Bassai)-dai, sho Chinto (Gankaku) Sanchin
Kusanku (Kanku) Wankan Saifa
Jitte   Saipai
Jiin   Seisan
    Kururunfa
    Seienchin
To formy tradycyjne i nowe ich opracowania, układy proste i skomplikowane. Jedne mają rozwijać szybkość i zręczność, inne kładą nacisk na siłę wykonywanych ruchów kontrolę oddechu. Wszystkie kata zaczynają się od techniki  obronnej. Kata  wykonywane jest zgodnie z  planem, kończą się w miejscu, w którym się je rozpoczęło. Nazwy kata pochodzą od:
 ♦  nazwiska twórcy danej formy (Kanku, Jion)
 ♦  tematu interpretacji (Bassai-zdobycie twierdzy)  (Ni-sei-shi-24 kroki)  (Jitte-10 rak) (Rohai-jasne lustro)
 ♦  ruchów zwierząt, których cechy zostały przeniesiono do ćwiczeń (Wanshu-jaskółka) (Chinto-żuraw na skale)
 
   ♦  KATA  SHOTOKAN  ♦   
Nazwa kata Tłumaczenie nazwy Ilość ruchów Czas wykonania
Taikioku shodan Pierwsza-podstawa dwadzieścia ruchów około 25 sek.
Taikioku nidan Druga-podstawa dwadzieścia ruchów około 25 sek.
Taikioku sandan Trzecia-podstawa dwadzieścia ruchów około 25 sek.
Taikioku yodan Czwarta-podstawa dwadzieścia ruchów około 25 sek.
Taikioku godan Piąta-podstawa dwadzieścia ruchów około 25 sek.
Heian shodan Spokój wewnętrzny dwadzieścia jeden ruchów około 40 sek.
Heian nidan Spokój wewnętrzny dwadzieścia sześć ruchów około 40 sek.
Heian sandan Spokój wewnętrzny dwadzieścia ruchów około 40 sek.
Heian yodan Spokój wewnętrzny dwadzieścia siedem ruchów około 50 sek.
Heian godan Spokój wewnętrzny dwadzieścia trzy ruchy około 50 sek.
Tekki shodan Jadący konno dwadzieścia dziewięć ruchów około 50 sek.
Tekki nidan Jadący konno dwadzieścia cztery  ruchy około 50 sek.
Tekki sandan Jadący konno trzydzieści sześć ruchów około 50 sek.
Bassai-dai Zdobycie twierdzy-dłuższe czterdzieści dwa ruchy około 60 sek.
Bassai-sho Zdobycie twierdzy-krótsze dwadzieścia siedem ruchów około 60 sek.
Kanku-dai Spojrzenie w niebo-dłuższe sześćdziesiąt pięć ruchów około 90 sek.
Kanku-sho Spojrzenie w niebo-krótsze czterdzieści siedem ruchów około 60 sek.
Gankaku Żuraw na skale czterdzieści dwa ruchy około 60 sek.
Empi Latająca jaskółka trzydzieści siedem ruchów około 60 sek.
Jitte Dziesięć rąk lub Ręka klasztoru dwadzieścia cztery ruchy około 60 sek.
Jion Nazwa klasztoru czterdzieści siedem ruchów około 60 sek.
Jiin Podstawa klasztoru trzydzieści piec ruchów około 30 sek.
Hangetsu Półksiężyc lub Trzynaście rąk czterdzieści jeden ruchów około 60 sek.
Chinte Niezwykłe ręce trzydzieści trzy ruchy około 90 sek.
Sochin Siła spokoju czterdzieści ruchów około 60 sek.
Wankan Korona królewska szesnaście ruchów około 30 sek.
Meikyo Czyszczenie lustra trzydzieści trzy ruchy około 50 sek.
Nijushiho Dwadzieścia cztery kroki trzydzieści trzy ruchy około 60 sek.
Gojiushiho-sho Pięćdziesiąt cztery kroki-krótsze sześćdziesiąt cztery ruchy około 90 sek.
Gojiushiho-dai Pięćdziesiąt cztery kroki-dłuższe sześćdziesiąt dwa ruchy około 90 sek.
Unsu Niebiańskie ręce lub Ręce w chmurach czterdzieści osiem ruchów około 60 sek.
  
 WADO-RYU  SHITO-RYU  ♦ GOJU-RYU
Pinian-shodan, nidan, sandan, yodan, godan  Pinian-shodan, nidan, sandan, yodan, godan 
Naihalaki-shodan, nidan, sandan  Shihozuki-shodan, nidan, sandan, yodan, godan 
Kushanku  Rokudan 
Passai  Sanahin
Chinto  Tensho
Wanshu Saipa
Ni-sei-shi  Saifa 
Seishan  Seisan 
Rohai  Sanseru
 
• INTERPRETACJA KATA • 
Interpretacja kata - czyli Bunkai jest przejściem od indywidualnych ćwiczeń formalnych kata do różnorodnych ćwiczeń walki kumite. Wykonywanie technik występujących w danym kata interpretowane jako kolejne etapy walki z kilkoma przeciwnikami. Interpretacja pozwala nam na dokładne poznanie kata, znaczenie poszczególnych kombinacji technik, zmienności ich rytmu i kierunku.
• KUMITE
Kumite - jest najtrudniejszym rodzajem treningu technicznego. Nauka tej formy następuje dopiero po dokładnym opanowaniu najważniejszych podstawowych technik karate. Kumite w swojej początkowej fazie zaczyna się od momentu treningu Kihon, podczas którego adepci uczą się poprawnego wykonywania technik jak również kontrolowania wykonywanych uderzeń. Trening kumite prowadzony jest równolegle z ćwiczeniami Kihon i Kata. Kumite jest weryfikacją nabywanych umiejętności podczas treningu wyżej wymienionych form.
 Kihon-kumite       Jiyu-Kumite Shiai-Kumite    Suwari-keiko 
Kihon-ippon-kumite Jiyu-ippon-Kumite    
Sambon-kumite      
Gohom-kumite      
Kaeshi-ippon-kumite      
 

Kihon-kumite - jest wstępnym treningiem walki, jak również pierwszym etapem w przejściu od ćwiczeń technicznych do ćwiczeń aplikacyjnych. Opiera się  na prostych technikach uderzających (oi-zuki, mae-geri), blokach wykonywanych przedramieniem (age-uke, soto-uke) i kontrataku (gyaku-zuki). Przed rozpoczęciem ćwiczenia jeden z partnerów otrzymuje rolę atakującego (tori), a drugi  broniącego (uke). Przeciwnicy stają na przeciw siebie w ustalonym dystansie  i uzgadniają cel ataku. Istnieje kilka typów kihon-kumite.

Kihon-ippon-kumite - polega na wykonywaniu  pojedynczego ataku  przez atakującego (tori) na wcześniej zapowiedzianą strefę i bloku wykonanego przez uke, po którym następuje kontratak.

Sambon-kumite - polega na wykonywaniu ataku  przez tori na wcześniej  zapowiedzianą strefę na przykład: oi-zuki czudan i bloku (soto-uke czudan) wykonanego przez uke powtarzającego się trzykrotnie, po którym następuje  pojedynczy kontratak.

Gohom-kumite - polega na podobnym wykonaniu do sambon-kumite, z tą różnicą, iż tori wykonuje pięć ataków  na zapowiedziany poziom zamiast trzech, po którym uke wykonuje  pojedynczy kontratak (gyaku-zuki).

Kaeshi-ippon-kumite - jest rozwinięciem wyżej wymienionych form. Po ataku (tori) następuje blok  broniącego (uke), który  przechodzi do ataku i z kolei jego inicjatywa zostaje zablokowana, po której następuje pojedyncza technika.

Jiyu-ippon-kumite - partnerzy przyjmują dowolną pozycję (kamae). Dystans między nimi jest zmienny, zależny od inicjatywy walczących. Przed rozpoczęciem ataku tori zapowiada poziom ataku oraz niekiedy określa rodzaj ataku. Blokujący (uke) wykonuje dowolny blok i kontratak. Ponadto może wykonywać ruch do przodu, cofać się, wykonywać obroty jak również zejścia  z linii ataku.

 

Jiyu-kumite - wolna walka, w której nie sygnalizuje się rodzaju ataku, nieznana jest jego długość i moment odwrócenia inicjatywy. W tej formie kumite przestaje obowiązywać podział na tori i uke. Wynika  z taktyki i aktualnej sytuacji w walce. Wykluczone są  uderzenia niebezpieczne, zabronione są uderzenia poniżej pasa. Podczas walki wymaga się  odpowiedniego do miejsca ataku ograniczenia siły i kontroli celności uderzeń.

Shiai-kumite - walka sportowa, obustronnie wykonywane ataki, oceniane według umownie przyjętych zasad. W shiai punktowane są wyłącznie poprawne technicznie, kontrolowane i nieblokowane uderzenia. W obronie  częściej wykorzystywane są uniki i zejścia z linii ataku. Bloki mają zaznaczać  jedynie nieskuteczność ataku, tak, by nie był on punktowany, jednocześnie umożliwić blokującemu szybki kontratak.

Suwari-keiko - znane jako iai polega na wykonywaniu ćwiczeń w pozycji seizam. Dawniej było praktykowane  z uwagi na przydatność w samoobronie. Obecnie przetrwały dzięki pokazom techniki karate. Stosowane  w innych systemach walki, na przykład: aikido, kendo.

Nasi partnerzy