+48 502 327 667 kkshotokan@onet.eu FACEBOOK

Historia klubu

 W dniu 05.10.1995r  sensei  Zdzisław Tupko zakłada  sekcję  Karate-do SHOTOKAN w Krapkowicach  działającą pod patronatem Polskiego Związku Karate w Warszawie. Zajęcia początkowo odbywają się w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni, następnie zostają przeniesione do Rogowa Opolskiego, a później do  Dąbrówki Górnej. Adepci sztuk walki poprzez treningi podnoszą swoje umiejętności, biorą udział w zgrupowaniach karate, zdają egzaminy na stopnie uczniowskie. W związku ze zmianą przepisów w Polskim Związku Karate z sekcji Karate, przy pomocy członków założycieli  w Sądzie Okręgowym  w Opolu dnia 15.06.2000 roku zostaje zarejestrowany  KLUB KARATE-DO SHOTOKAN w Krapkowicach działający przy Polskim Związku Karate, z Komisją Karate-do Shotokan w Szczecinie. Zajęcia zostają przeniesione do  Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach  przy ul. Księdza Duszy. Klub jest stowarzyszeniem sportowym, posiadającym osobowość prawną, zajmującym się propagowaniem i organizowaniem sportu  kwalifikowanego oraz rekreacji. Posiada licencję Polskiego Związku Karate na prowadzenie zajęć oraz udział we współzawodnictwie sportowym. Lata 2001-2003 to kontynuacja działalności klubu poprzez propagowanie karate, rozwijanie grupy ćwiczących w Gogolinie oraz w Krapkowicach. Od dnia 02.10.2002r  zajęcia  karate odbywają się, w nowym dojo które mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach, ul. Szkolna 3. Siedziba klubu znajduje się w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7. W 2003 roku z przyczyn finansowych rezygnujemy z treningów w Gogolinie. Klub nasz zostaje członkiem Opolskiego Związku Karate w Prudniku. Rok 2005 to okres, w którym osoby ćwiczące w klubie poprzez trening podnoszą swoje umiejętności techniczne, przystępują do egzaminów karate na stopnie uczniowskie oraz mistrzowskie, biorą udział w pokazach karate na imprezach rekreacyjnych organizowanych przez różne instytucje na terenie gminy. Ponadto startują w zawodach karate WKF i Shotokan. Biorą udział w  zgrupowaniach karate na terenie kraju jak również poza jego granicami z  takimi nauczycielami jak: Kenneth Funakoshi   9 dan   Chief Instruktor Funakoshi Shotokan Karate Association USA, Antonio Oliva Seba   7 dan  dyrektor Techniczny Hiszpańskiej Federacji Karate, Ilja  Jorga   8 dan  Jugosławia, Carllo  Fugazza  8 dan Włochy, David Felix   4 dan   Mistrz Świata i Europy w kumite karate WKF Francja, Robert Gomis  3 dan   Mistrz Świata i Europy w kumite karate WKF Francja, Myriam Szkudlarek  2 dan  Mistrzyni Świata w kata WKF Francja. Na podstawie ustawy z dnia 18.01.1996 roku o kulturze fizycznej Klub Karate-do SHOTOKAN posiada licencję  nr 28/S/06 nadaną przez Polski Związek Karate w Warszawie na prowadzenie zajęć karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym na rok 2006. Ponadto instruktor Zdzisław Tupko posiada licencję egzaminatora klubowego do nadawania stopni uczniowskich karate. Działalność statutową klubu wspiera Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach poprzez udzielanie dotacji  finansowych.Cele klubu propagowanie sportu karate, kształtowanie systematyczności i odpowiedzialności  za swoje postępowanie, prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków klubu, udział w imprezach i zawodach organizowanych przez organizacje i kluby sportowe, organizacja zawodów i imprez rekreacyjnych dla członków klubu i społeczności lokalnej, organizacja treningów, egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie karate, wyjazdy na zgrupowania, organizacja pokazów karate podczas różnych imprez na terenie gminy. Na podstawie ustawy z dnia 18.01.1996 roku o kulturze fizycznej Klub Karate-do SHOTOKAN posiada licencję  nr 16/S/2 nadaną przez Polski Związek Karate w Warszawie na prowadzenie zajęć karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym na rok 2007. Ponadto Zdzisław Tupko posiada licencje trenera  Polskiego Związku Karate na prowadzenie  zajęć karate w zakresie sportu kwalifikowanego oraz licencję  egzaminatora klubowego  upoważniającą do przeprowadzani egzaminów na stopnie uczniowskie od  9 kyu do 1 kyu. Działalność statutową klubu wspierają Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach poprzez udzielane dotacje. Od 2003 roku Klub Karate-do  SHOTOKAN bierze udział w programie ''Animator Sportu  Dzieci i Młodzieży'' organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy  w Opolu na zlecenie Ministerstwa Sportu. Członkowie klubu realizują cele statutowe klubu poprzez start w zawodach rangi międzynarodowej i krajowej. Zawodnicy biorą udział w pokazach karate podczas imprez rekreacyjnych organizowanych przez różne  instytucje na terenie gminy. Biorą udział w seminariach karate z takimi mistrzami jak: Kenneth Funakoshi  9 dan   Chief Instruktor Funakoshi Shotokan Karate Association USA, Carllo  Fugazza 8 dan  Włochy, Antonio Oliva Seba  7 dan  dyrektor Techniczny Hiszpańskiej Federacji Karate, Masataka Oshita 7 dan   trener akademickiej kadry Japonii, Akihiko Kijima  6 dan  główny trener akademickiej kadry Japonii, oraz zawodnicy akademickiej kadry Japonii, Jose Manuel Egea  4 dan  Mistrz Europy i Mistrz Świata WKF, Luca Valdesi  5 dan  Mistrz Świata WKF kata  Włochy, Eva Medvedova  2 dan  Mistrzyni Świata WKF kumite 2006  Słowacja. Rok 2008 to kontynuacja działalności Klubu z lat ubiegłych. Posiadamy licencję nr 16/S/2 Polskiego Związku Karate w Warszawie na prowadzenie zajęć karate oraz udział w współzawodnictwie sportowym. Klub w dalszym ciągu wspierany jest przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach poprzez udzielanie dotacji finansowych. Zawodnicy Klubu biorą udział w zawodach karate oraz  w zgrupowaniach karate z mistrzami: Kenneth Funakoshi  9 dan   Chief Instruktor Funakoshi Shotokan Karate Association USA, Antonio Oliva Seba  7 dan  dyrektor Techniczny Hiszpańskiej Federacji Karate, Jose Manuel Egea  4 dan  Mistrz Świata i Europy WKF w kumite z Hiszpanii, Luca Valdesi  5 dan  Mistrz Świata WKF w kata z Włoch. Zarząd naszego klubu postanowił w 2009 roku kontynuować działalność z lat poprzednich. Otrzymaliśmy licencje Polskiego Związku Karate  nr 16/S/2 na prowadzenie zajęć karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym na rok 2009. Klub nasz wspierany przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. Klub nasz w dalszym ciągu uczestniczy w programie  ''Animator Sportu  Dzieci i Młodzieży'' organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy  w Opolu na zlecenie Ministerstwa Sportu. Zakupiliśmy naszym reprezentantom licencje zawodników którzy startują w zawodach karate WKF rangi międzynarodowej oraz krajowej. Ponadto planujemy uczestniczyć w zgrupowaniach karate z mistrzami karate wymienionych poniżej w celu zdobywania większej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Kenneth Funakoshi   9 dan  Chief Instruktor Funakoshi Shotokan Karate Association USA, Masao Kagawa  7 dan trener akademickiej i narodowej kadry Japonii, Wayne Otto  5 dan trener kadry reprezentacji Anglii, Antonio Oliva Seba   7 dan  dyrektor Techniczny Hiszpańskiej Federacji Karate, Luca Valdesi  5 dan  Mistrz Świata i Europy WKF  kata  z Włoch, Davide Benetello 5 dan Mistrz Świata i Europy WKF kumite z Włoch, Christophe Pinna 5 dan   Francja,  Santo Torre 7 dan trener reprezentacji kata kadry Włoch.  Rok 2010 dla naszego klubu to rok jubileuszowy. Obchodzimy dziesięciolecie działalności naszego klubu. Z tej okazji Zarząd klubu chciałby dokonać uroczystego podsumowania startu naszych zawodników w sezonie 2009/2010r oraz zorganizowanie turnieju klubowego. Po raz kolejny działalność naszego klubu  wspiera Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach przyznając dotację na cele związane z startem w zawodach sportowych oraz zgrupowaniach karate naszych podopiecznych. Posiadamy licencję Polskiego Związku Karate nr 16/S/2 na prowadzenie zajęć karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym karate WKF/Shotokan na 2010r. Kolejny raz uczestniczymy w programie "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży" organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy w Opolu na zlecenie Ministerstwa Sportu. W tym roku chcemy kontynuować udział w zgrupowaniach karate z najlepszymi trenerami w celu podnoszenia umiejętności technicznych oraz taktycznych naszych zawodników. W 2011roku kontynuujemy działania z roku poprzedniego. Posiadamy licencje Polskiego Związku Karate nr 16/S/2 na prowadzenie zajęć oraz na współzawodnictwo sportowe. Ponownie uczestniczymy w programie "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży". Klub wspierany w dalszym ciągu przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach poprzez udzielanie dotacji. Zawodnicy nasi startują w zwodach karate w obsadzie krajowej oraz międzynarodowej osiągając coraz lepsze wyniki. Nasi podopieczni Izabela Piechota, Łukasz Szetela, Patryk Wocka otrzymali powołania do Kadry Narodowej w karate WKF/Shotokan. Rok 2012 dla naszego klubu to rok kontynuacji działań lat poprzednich. Po raz kolejny działalność naszego klubu  wspiera Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach przyznając dotację na cele związane z startem w zawodach sportowych oraz zgrupowaniach karate naszych podopiecznych. Posiadamy licencję Polskiego Związku Karate nr 16/S/2 na prowadzenie zajęć karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym na 2012 rok.  W tym roku kolejny raz zawodnicy naszego Klubu otrzymali powołania do  kadry Opolszczyzny młodzików. Po raz kolejny działalność naszego klubu  wspiera Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach przyznając dotację na cele związane z startem w zawodach sportowych oraz zgrupowaniach karate naszych podopiecznych. Posiadamy licencję Polskiego Związku Karate nr 16/S/2 na prowadzenie zajęć karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym na 2013 rok.  Kolejny raz zawodnicy naszego Klubu otrzymali powołania do kadry Opolszczyzny młodzików. Również w tym roku  dokonaliśmy zakupu 20 nowych dresów dla kadry klubu z dotacji Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice. Dokonalismy zakupu nowego  sprzętu potrzebnego do startu w zawodach karate. W tym roku odbyło się Walne zebranie członków klubu które wybrało nowy Zarząd Klubu Karate-do Shotokan oraz Komisje rewizyjną. Posiadamy licencję Polskiego Związku Karate nr 16/S/2 na prowadzenie zajęć karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym karate WKF/Shotokan na 2014r.  Kolejny raz zawodnicy naszego Klubu otrzymali powołania do kadry Opolszczyzny młodzików oraz do kadry narodowej. Po raz kolejny działalność naszego klubu  wspiera Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach przyznając dotację na cele związane z startem w zawodach sportowych oraz zgrupowaniach karate naszych podopiecznych. Dzięki wsparciu sponsorów Fundacji Aktywni w regionie Górażdże SA oraz Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach zakupiliśmy tatami oraz nowy sprzęt dla zawodników. Zajęcia prowadzone są przez drugiego instruktora Izabelę Piechota. W sezonie 2015/2016 mieliśmy możliwość rywalizowania z najlepszymi zawodnikami na zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, zarówno na terenie naszego kraju, jak również poza jego granicami. Wygrywaliśmy w Mistrzostwach Polski Karate WKF oraz Karate Shotokan. Zawodnicy naszego klubu zdobywali tytuły w rywalizacji Akademickiego Związku Sportowego. Izabela Piechota wywalczyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Karate Shotokan w Zurychu. W roku 2015 trzy osoby otrzymały powołania do kadry Narodowej Polskiego Związku Karate. Dwie osoby z naszego klubu są członkami kadry Okręgowego Związku Karate. Starty w zawodach możliwe były dzięki wsparciu finansowemu, które klub otrzymał od: Gminy Krapkowice, Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie” oraz firmie „Multiserwis”. Zawodnicy naszego klubu Izabela Piechota oraz Patryk Wocka zdobywali tytuły Mistrzów Polski w rywalizacji Akademickiego Związku Sportowego. Michał Kowalewicz, startował na Cyprze w Mistrzostwach Europy Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców w Karate WKF, gdzie wspólnie z Łukaszem Bartoszewskim (LZS Zarzewie Prudnik) oraz Aleksandrem Adamowem (Bushido Kędzierzyn – Koźle) zajął V miejsce w konkurencji kata drużynowego juniorów, natomiast podczas indywidualnego startu w konkurencji kata indywidualne juniorów, zajął IX miejsce. Izabela Piechota startowała w Mistrzostwach Europy w Karate WKF we Francji oraz w zawodach Premier League Karate 1 – Salzburg/Austria, Crawley/Anglia, Coburg/Niemcy. W roku 2016 dwoje naszych zawodników otrzymało powołania do kadry Narodowej Polskiego Związku Karate. W sezonie 2016/2017 wygrywaliśmy Mistrzostwa Polski, Puchar Polski Karate WKF oraz Karate Shotokan. Zawodnicy naszego klubu, Izabela Piechota oraz Patryk Wocka, zajmowali miejsca medalowe podczas Akademickich  Mistrzostw Polski. Michał Kowalewicz startował w ESKA European Shotokan Karate – Do Association, które odbyły sie 25–27.11.2016r. w Chalkidzie (Grecja),  gdzie wspólnie z Maksymilianem Szczypkowskim (Hitottsu Ostrzeszów) oraz Aleksandrem Adamowem (Bushido Kędzierzyn – Koźle) zajął I miejsce w konkurencji kata drużynowego juniorów. W trakcie startu w Mistrzostwach Europy w Karate WKF Sofia /Bułgaria/ 17-19.02.2017 drużyna w składzie: Michał Kowalewicz, Aleksander Adamów, Maksymilian Szczypkowski zajęła V-miejsce w konkurencji kata drużynowe mężczyzn U–21. Ponadto troje naszych zawodników, Izabela Piechota, Julia Wocka i Michał Kowalewicz, otrzymało powołania do kadry Narodowej Polskiego Związku Karate. Kolejne trzy osoby: Jakub Neiner, Marta Cieślak i Wojciech Nowak są członkami Wojewódzkiej Kadry Młodzików. Nasi zawodnicy Izabela Piechota, Michał Kowalewicz oraz sensei Zdzisław Tupko zostali wybrani grona najlepszych sportowców województwa opolskiego.

Nasi partnerzy