+48 502 327 667 kkshotokan@onet.eu FACEBOOK

2018-2019

STYPENDIA SPORTOWE
2018 Krapkowice
Na podstawie złożonych wniosków oraz oceny Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej Burmistrz Krapkowic przyznał stypendia sportowe i nagrody. Przyznano 27 stypendiów sportowych oraz 10 nagród. W gronie wyróżnionych znaleźli się zawodnicy Klubu Karate-do Shotokan Krapkowice: Julia Wocka, Michał Szostecki, Filip Bień, Wojtek Nowak, Marta Cieślak, Marek Wojtala, Fabian Glacel. Wszystkim wyróżnionym zawodnikom, życzymy kolejnych sukcesów i dziękujemy za godne reprezentowanie klubu oraz Gminy Krapkowice na arenie sportowej. Decyzją trenera nagrody specjalne otrzymują: Szymon Hadamek oraz Jakub Neiner. Nagrody zostana wręczone w 2019 roku Pamiętajcie, że  niezależnie od tego jakie stypendia otrzymacie lub nie, jesteście „Wielcy” bo macie ducha walki i niech on Was nigdy nie opuszcza.

Nasi partnerzy