+48 502 327 667 kkshotokan@onet.eu FACEBOOK

Opłaty

Opłaty za zajęcia wynoszą:
•  przy  jednej osobie  z rodziny  50 zł za miesiąc
•  przy dwóch osobach z rodziny  40 zł za miesiąc od osoby
•  przy trzech osobach z rodziny 30 zł za miesiąc od osoby
Ponadto ćwiczący wpłacają  jednorazowo składkę  65 zł od osoby za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku uprawiania sportu.

Wpłaty składek na rachunek bankowy:
Klub Karate - do SHOTOKAN
ul. Kwiatowa 7
47-300 Krapkowice
Bank Spółdzielczy w Krapkowicach
60 8884 0004 2001 0000 2411 0001
tytułem: Jan Kowalski – składka za (styczeń 2020)

Nasi partnerzy